El till inköpspris

Jämför bäst elavtal med el till inköpspris

På Bästaelavtal.se finner du ett urval av de populäraste elbolagen i Sverige. Hitta de bästa elavtalen med el till inköpspris och spara upp till 2 000 kr!

elbolag

Elavtal med el till inköpspris - Juli 2024

1
Fortum-Logo

1. Fortum

Rörligt Elavtal
2
greenely-logo

2. Greenely

Timpris Elavtal
3
Skellefteå-Kraft

3. Skellefteå Kraft

Rörligt Elavtal
4
tibber

4. Tibber

Timpris Elavtal
5
cheap_energy

5. Cheap Energy

Rörligt Elavtal

Vad är el till inköpspris?

När man pratar om el till inköpspris kan det marknadsföras lite olika beroende på elföretag. Den korrekta betydelsen vore att elleverantören erbjuder elen utan påslag, dvs. att priset (Öre/kWh) man får betala som kund helt enkelt är det priset som gäller och handlas på elmarknaden (Nord Pool), utan ytterligare kostnad.

El till inköpspris kan däremot felaktigt marknadsföras med att elföretag endast marknadsför priset på Nord Pool, medan kunden i slutändan får betala ett högre pris genom påslag, skatter, osv. Denna metod har konsumentverket kritiserat starkt.

Något annat som kan vara problematiskt, eller något att hålla utkik för, är företag som erbjuder el till inköpspris men sedan har en hög avgift som på så sätt för deras del väger upp intäktsbortfall från frånvarandet av påslaget.

På elmarknaden är det bara undantagsvis som elleverantörer erbjuder el till inköpspris till sina kunder, iallafall i dess rätta bemärkelse. Dessa erbjudanden brukar då även vara tidsbegränsade.

Erbjuder elbolagen el till inköpspris?

Det vanligaste är att elleverantörer har ett påslag i kombination med avgifter, men det finns de som erbjuder el till inköpspris. Det handlar då om att elleverantörerna inte tar ut något påslag, utan att elpriset i öre/kWh är det som gäller på Nord Pool. Det är inte helt vanligt, men det finns ett fåtal erbjudande där elleverantörer marknadsför el till inköpspris, så som Göta Energi, Skellefteå Kraft och Greenely.

tibber-logo

El till inköpspris Tibber

Tibber marknadsför sig så här"Med Tibber får du inköpspriset rakt av. Inga påslag och inga krusiduller. Detta passar ju bra eftersom vi vill uppmuntra till mer hållbar elanvändning." Tibbers 49 kr/mån månadskostnad står för en deras huvudsakliga intäktskälla.

El till inköpspris Skellefteå Kraft

Det finns för närvarande erbjudande från Skellefteå Kraft om att nya kunder får el till inköpspris de första 6 månaderna, som sedan övergår i ett normalt rörligt elavtal. Fördelen med detta elavtal från Skellefteå Kraft är att det saknar bindningstid samtidigt som det saknar månadsavgift. En ytterligare fördel med Skellefteå Kraft är att det är 100 % förnybar energi som gäller.

El till inköpspris Greenely​

Greenely marknadsför ett “smart elavtal” där de erbjuder ett timprisavtal med el till inköpspris. Elabonnemanget har en månadsavgift, men kunderna erbjuds elen till Nord Pools priser utan påslag. Elen som är avtalat om kommer till 100 % från förnybara källor, och samtidigt är elavtalet utan bindningstid. Greenely marknadsför även sin app för att kunder ska kunna ha bra översyn på sin elkonsumtion, vilket ska underlätta för att kunna minska elförbrukningen.

Är el till inköpspris fördelaktigt?

Som princip är el till inköpspris mer fördelaktigt än att betala ett påslag och avgifter. Ofta är det däremot inte så enkelt att man som konsument blir erbjuden el till inköpspris utan någon nackdel, utan ofta kombineras det med högre avgifter. Ibland kan det också vara mer fördelaktigt att teckna ett elavtal utan årsavgift.

Elavtalet kan till och med marknadsföras som el till inköpspris, men i slutändan ändå innehålla avgifter och påslag som alla andra elabonnemang. Detta är självklart inte transparent för kunder.

Vilseledande enligt Konsumentverket

Konsumentverket har granskat fenomenet med el till inköpspris (KO:s granskning ”Marknadsföring av el till inköpspris” från 2020) och fastställt att det förekommer vilseledande marknadsföring. När konsumenterna slutit ett sådant elavtal så visar det sig ibland att priset man faktiskt betalar inte är det som kan förväntas av marknadsföringen, utan det tillkommer påslag, avgifter och merkostnader som ej tydliggjorts tidigare. Eftersom detta gör det betydligt svårare för konsumenter att jämföra elavtal på ett rättvist och korrekt sätt, är Konsumentverket kritiska.

Elbegrepp som är bra att känna till

För att kunna leta efter och hitta det bästa elavtalet för ens hushåll, räcker det inte att veta vad man ungefär förbrukar, att man är intresserad av grön el eller att man vill ha ett rörligt elabonnemang. För att inte tappa bort sig i djungeln av tekniska termer inom elområdet är det bra att först sätta sig in i en del kärnbegrepp som ofta förekommer när man läser om elavtal. I listan nedan finner du ett antal olika begrepp som är vanligt förekommande när du jämför avtal.

Anvisat elavtal

När man som konsument inte själv har tecknat ett elabonnemang till sitt hem och hushåll, får man automatiskt ett så kallat anvisat elavtal tilldelat. Som ofta gäller när man inte tar ett aktivt val själv utan får det som företaget erbjuder som standard, är det högst troligen inte det bästa elavtalet. Detta gäller också för anvisade elavtal, då de i genomsnitt ofta är 20-40 % dyrare än ett självvalt abonnemang.

Elcertifikat

På den svenska elmarknaden finns ett infört system som ska ge incitament för elföretag att producera mer förnybar el. Det fungerar i princip så att elproducenterna får elcertifikat tilldelade för produktion av grön el, som sedan säljs till elleverantörerna. Elleverantörerna i sin tur tar ut kostnaden för elcertifikaten från konsumenter som en del av elavtalen. Senaste 20 åren har kostnaden för elcertifikaten för konsumenter vanligtvis varit mellan 1-5 öre/kWh.

Kilowattimmar

Måttet som används för att mäta elförbrukning är Kilowattimmar (kWh) om man pratar om hushåll och privatpersoner. Kilowatttimme har sitt ursprung i hur mycket kilowatt (1000 Watt) som används under en tidsperiod, en timme i detta fallet.

På elmarknaden utgår man ofta från att lägenheter och bostadsrätter med en genomsnittlig förbrukning på runt 2000-5000 kWh/år, radhus 5000 kWh/år och över, och slutligen villor på 5000-20 000 kWh/år.

Jämförpris

Ett jämförpris är viktigt för konsumenter för att rättvist och transparent ska kunna jämföra olika elavtal. Jämförpris anges i öre/kWh och ska visas för en årlig förbrukning om 2000, 5000 och 20000 kWh.

För att uppnå syftet med transparens och tydlighet, gäller att alla jämförpris ska innehålla alla skatter och avgifter, dvs. motsvara det som kunden faktiskt i slutändan betalar. Det enda som inte behöver finnas med är elnätsavgiften.

Nord Pool

Nord Pool är den nordiska börsen för handel av el. Nord Pool sträcker sig tillbaka i tiden till 90-talet. Aktörer i nordiska länderna Sverige, Norge, Danmark och Finland är de som allra främst handlar på Nord Pool.

Här möts köpare och säljare som i sin handel bestämmer priset på el. Aktörerna som handlar kan vara allt från elbolag till investerare till andra bolag till privatpersoner som handlar med finansiella produkter.

Spotpris

Priset på el i ett specifikt ögonblick på Nord Pool kallas spotpris. Spotpriset bestäms timvis. Spotpriset, antingen direkt eller som ett genomsnitt t.ex. månadsvis, är sedan det priset som konsumenter får betala efter påslag, kostnad för elcertifikat och liknande.

Spotpriset på el kan påverkas av många olika faktorer precis som vilken handelsvara som helst som handlas på en marknadsplats. De främsta faktorerna är helt enkelt utbud och efterfrågan.

Påslag

Priset för el på Nord Pool är det pris som elavtal baseras på, oavsett om man har avtalat om tim-, rörligt eller fastpris. Detta är inköpspriset för elhandelsbolagen och utifrån detta bestämts det konsumenterna ska betala.

Elföretagen behöver täcka sina kostnader och är ofta vinstdrivande organisationer, därför lägger de på en viss kostnad på inköpspriset av el när de säljer vidare till konsumenter, och det är detta som kallas påslag.

Rörligt elpris

Elavtal kan antingen ha ett fast eller rörligt pris. Med rörligt pris innebär det att elpriset man som konsument får betala svänger i takt med att elpriset på marknaden varierar. Generellt är rörligt elpris i elabonnemang lite billigare, men detta gäller över tid och nackdelen är att vissa månader kan bli väldigt dyra om elpriset på marknaden är särskilt högt just då. Fördel är naturligtvis att det motsatta också gäller.

Vanliga frågor och svar

Många misstar el till inköpspris och tror att det kommer vara samma som spotpris vilket det inte är. El till inköpspris hos de flesta elbolagen är istället el till den inköpskostnaden som elhandlaren faktiskt har. Elhandlaren går med andra ord inte med vinst på el till inköpspris om det inte finns någon månadsavgift med i elavtalet.

Det kan fortfarande finnas kostnader i el till inköpspris som inte skrivs ut så som avgifter till Nord Pool eller Svenska Kraftnät. Dessa är avgifter som alla elhandlare måste betala och därför inkluderas de även i el till inköpspris men skrivs vanligtvis inte ut.

I el till inköpspris finns vanligtvis inga vinstpåslag för då hade det inte varit el till inköpspris. I stället är påslagen eller avgifterna sådana som är obligatoriska för alla elhandlare när de köper in el. Det kan exempelvis handla om volympåslag, balanskostnader, avgifter till Svenska Kraftnät eller Nord Pool.

Hos de flesta elhandlarna är månadspriset på el ett genomsnitt av föregående månads spotpris på Nord Pool. På detta läggs ett volympåslag vilket är mellanskillnaden på genomsnittspriset och det priset elhandlaren konsumenter förbrukar elen för. Även andra obligatoriska påslag och avgifter adderas därefter.

Precis som alla andra elavtal finns det bra elavtal med el till inköpspris och dyra elavtal. Det är vanligt att månadsavgiften är något högre när en elhandlare erbjuder el till inköpspris för att täcka upp för de minskade intäkterna av påslaget.

Som nykund har du däremot god chans att få både el till inköpspris och en låg månadsavgift. Detta beror på att elhandlarna har offensiva erbjudanden för att locka kunder som sedan inte förhandlar om avtalet när erbjudandet löpt ut.

På Bästaelavtal.se använder vi cookies. Genom att använda tjänsten godkänner du också vår cookiepolicy